Industry 360° staat voor veiligheid en gemak.


Industry 360° is een beheersconcept waarmee u met een digitale tool op eenvoudige wijze en op tijd/tijdig (binnen de wettelijk gestelde termijnen en criteria) al uw inspectie-, test- en onderhoudswerkzaamheden aan uw objecten/assets digitaal registreert of laat registreren.

Onze missie


“Compliance is voor ons een vertrekpunt, geen eindstation.” Wij zetten ons elke dag in om de risico-beheersing in de industrie naar een hoger plan te tillen.

Wij willen klanten bewuster maken van en doeltreffende oplossingen bieden voor (toekomstige) veiligheidsrisico’s, zodat zij zich kunnen focussen op hun core business.

Onze visie


“Zo dicht mogelijk op de ontwikkeling.”

Grip op brandveiligheid verhogen in een markt waarin er meer aandacht voor mens en omgeving bestaat, en bedrijven zelf een grotere verantwoordelijkheid moeten nemen.

Een duurzame oplossing bieden voor acute, complexe brandveiligheidsvraagstukken van onze klanten.
LOGIN KLANTEN